Jawabanmu

2014-05-08T21:59:15+07:00
Kata terdapat 6 jenis perubahan arti, antara lain : 1.      Perluasan makna (Generalisasi)Generalisasi adalah suatu proses perubahan makna kata dari yang khusus ke yang lebih umum atau dari yang lebih sempit ke yang lebih luas.Contoh : Kata bapak dahulu bermakna ayah, sekarang semua orang yang lebih tinggi kedudukannya disebut bapak.Kata berlayar dahulu bermakna mengarungi laut dengan kapal yang memakai layar, sekarang mengarungi laut dengan semua jenis kapal, tanpa layar sekalipun.Bapaksaya mempunyai adik tiga orang.(makna dasar/ lama : orang tua laki-laki – makna sekarang/baru :                                                              semua  laki-laki yang lebih tua/ lebih tinggi kedudukannya)Pemimpin rapat adalah Bapak Amirudin.Para peserta umumnya bapak-bapak.Apakah Saudara mempinyai Saudara kembar ?(saudara : anda, kamu – makna asal/ lama :  famili/ hubungan darah) 2.      Penyempitan makna (Spesialisasi)Spesialisasi adalah proses penyempitan makna kata.Contoh :Kata sarjana dahulu bermakna cendekiawan/orang pandai, sekarang gelar kesarjanaan.Kata pembantu dahulu bermakna semua orang yang membantu, sekarang hanya terbatas pada pembantu rumah tangga.Nasinya bau jangan dimakan. (makna baru : basi, bau busuk)Anak kami yang pertama lulus sarjana. (makna baru : sarjana/ lulusan perguruan tinggi – makna asal/ lama : orang pandai)Di desa itu didirikan madrasah oleh yayasan Islam. (makna baru : sekolah berasaskan agama Islam/ TPA, MAN, MTS)Tetangga saya baru saja membeli TV berwarna. (makna lama : TV hitam putih – makna baru : berwarna : warna selain hitam putih)Peranan ulama sangat penting dalam masyarakat. (ulama : orang yang berilmu, orang yang ahli dalam agama Islam) 3.      Ameliorasi/ AmelioratifAmeliorasi adalah makna yang baru dianggap lebih baik, lebih terhormat daripada makna yang lama /semula (yang bermakna sama).Contoh :Kata istri dianggap lebih baik dan terhormat daripada bini.Kata melahirkan dianggap lebih baik daripadaberanak.Kata tunawisma dianggap lebih baik daripadagelandangan.wafat                     -      putri                   -      tunadaksa  -  tunanetrawisma                    -      gugur                 -      tunagrahita wanita                   -      pria                    -      tunaghukum  -  tunaasapramuniaga          -      pramuwisma      -      pramucara              -  tunakaryawarakawuri           -      putra                  -      tunarungu      -  tunaaksara4.      Peyorasi/PeyoratifPeyorasi adalah proses perubahan makna kata menjadi lebih jelek atau lebih rendah daripada makna semula atau kata-kata yang dipandang lebih rendah/ buruk jika digunakan.Contoh :Kata cerai dirasakan lebih kasar daripada katatalak.Kata mendengkur dirasakan lebih kasar daripada kata nyenyak.Kata penjara dirasakan lebih kasar daripada katalembaga pemasyarakatan.minggat                 -    beranak                  -    perempuan                        -  binigerombolan          -    jongos                    -    babukawin    dll.            -    bunting                   -    laki dan yang terakhir adalah asosiasi