Jawabanmu

2014-05-08T13:41:23+07:00
Rumus : 
\frac{1}{f}  = \frac{1}{s}  + \frac{1}{s'} 
\frac{1}{30}  = \frac{1}{s}  + \frac{1}{6} 
\frac{1}{s}  = \frac{1}{30}  - \frac{1}{6}
\frac{1}{s}  = \frac{1}{30}  - \frac{5}{30}
\frac{1}{s}  = \frac{-4}{30} 
s = \frac{-30}{4}
s = -7,5

Jadi jarak benda dari cermin = -7,5