Skala termometer celsius akan menunjukkan angka yang sama dengan skala fahrenheit pada angka......
A.160
B. 40
C.-40
D. 0

Batang besi panjangnya 2 m pada suhu 20 C.
Setelah suhunya mencapai 80 C,panjang batang besi menjadi ... (a=0,000011/ C)
A.2,0013 m
B.2,0168 m
C.2,0126 m
D.2,0260 m

2

Jawabanmu

2014-05-08T09:16:45+07:00
1) c -40
2) b 2.0168 m
2014-05-08T09:45:40+07:00