Jawabanmu

2014-05-08T08:35:02+07:00
Jadikan cm ke dm
jadi V  = 6 x 4 x 9 = 216 liter
216 : 3 = 72 menit
2014-05-08T09:05:53+07:00
V=60cm x 40cm x 90 cm = 216.000 cm³ = 216 l
Waktu = 216 l     = 72 menit
             3 l/mnit