Jawabanmu

2014-05-09T00:16:03+07:00
S L(OH)₂ = 5X10⁻⁴
pH?

L(OH)₂ --> L²⁺ + 2OH⁻
5x10⁻⁴ ~ 5x10⁻⁴ ~ 10x10⁻4

pOH = -log [OH⁻]
pOH = -log [10⁻³]
pOH = 3
pH = 14 - 3
pH = 11
17 3 17