Jawabanmu

2014-05-07T17:08:56+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
pandolan drama:
1. Dina
2. Lia
3. Mifa
4. Deni
5. Yoga

Dina:
menapa prungon sahabat?

Lia cs:
sae. sampeyan piyambak gimana?

Dina:
Alhamdulillah, saras.

Lia:
Gimana prungon Bapak sampeyan Din? sampun saen ta?

Dina:
Alhamdulillah, sampun saen kok. Terimakasih sampun narosaken kondisi tiyang sepuh kula.

Mifa:
Emang Bapak sampeyan abis sakit nggih Din?

Dina:
inggih Mif, nanging sakmenika sampun mantun kok.

Mifa:
Sorry Din, kula nggak sempat nuweni kemarin soalnya kula nggak tau. Syukur deh menawi sampun saen.

Dina:
Nggak papa kok Mif, thanks for care.

Deni:
Din, sasaenipun sampeyan jagikaken Bapak sampeyan sae-sae. ampun kajengipunaken piyambakipun kekkenyambut damelen mangke sanguh kimat sakitipun, ta piyambakipun udah sepuh.

Dina:
Tentu Den! saksampune mantun kemarin kula udah ngelarang Bapakku konjuk ngerjain ingkang anteb-anteb.

Deni:
Bener tu Din.

Yoga:
menawi dipunmanah-manah tiyang sepuh kita sedaya tu udah kathah nglabeti damel kita sedaya. Mestinya kita sedaya kedah sanguh dados anak ingkang tau balas manah. kita sedaya kedah nyukakaken mirengan ingkang cekap dhateng piyambakipun. Membalas jasa-jasa piyambakipun dhateng kita sedaya, uga ngupados ndamel piyambakipun rumaos bangga kaliyan manah pekerti kita sedaya.

Dina cs:
sampeyan leres pisan Ga. kita sedaya mboten angsal dados anak ingkang namung sanguh ngewed-ewedi tiyang sepuh. kita sedaya kedah membalas saben panyukanenipun dhateng kita sedaya. ngaosi lelabetanipun dhateng kita sedaya. Tanpanya, bahkan kita sedaya mboten tau napa kala niki kita sedaya cekap tedha.

Mifa:
menawi siro renungi, kita sedaya pancen mboten badhe sagah membalas jasa uga lelabetan tiyang sepuh kita sedaya. piyambake sedaya saged numindakake sedayanipun konjuk kita sedaya. samukawis ingkang mboten saged dipunpajengaken piyambakipun pun sanguh dipunpajengaken piyambakipun amargi demi masa ngajeng anakipun. dening ingkang mekaten, mila kita sedaya kedah senantiasa ngelingipun uga ngupados konjuk majengaken piyambakipun dados ratu lebet kegesangan kita sedaya. ampun nate enten dipunantawis kita sedaya kesupen uga mboten praduli majeng kondisi tiyang sepuh kita sedaya, klebet ing kala piyambakipun sakit.


semoga membantu :) 
1 5 1
2014-05-07T17:16:35+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Rudi : bu guru dateng buguru dateng
murid-murid padha lungguh kabeh
kabeh murid : sugeng enjing bu guru..
bu guru : sugeng enjing pr e pdha wes dikerjakno?
kabeh murid : sampun bu guru..
bu guru : sae , pinter kabeh .., rudi maju
rudi : nggih bu guru..
pirang menit
bu guru : sampun rud?
rudi : sampun bu..
bu guru : pinter.. , pripun leres napa mboten?
kabeh murid : leres bu guru
bu guru : hmm remen aku muride pinter kabeh ..
pak guru : tok tok tok kulanuwun..
buguru : oo.. nggih pak mangga mlebet wonten napa?
pak guru : niki bu wonten rapat ting kantor ibu saget ninggal murid-muridipun?
bu guru : oo.. nggih nggih saget..
pak guru : nggih mpun
buguru : nggih matursuwun pak .. nggih mpun saiki nggrap basa jawa halaman 23-25.buguru tinggal nggih, ampun rame nggih ..
kabeh murid : nggih bu..


5 4 5