Sebuah benda di tekan dengan gaya dan luas bidang yang bersentuhan sebesar A sehingga menghasilkan tegangan sebesar T jika gaya yang di berikan 2 kali semula dan bidang sentuh di perkecil menjadi setengah nya maka tegangan yang di hasilkan adalah..?

1

Jawabanmu

2014-05-06T19:17:24+07:00
Tgangan awal, P=F/A = T, jika F menjdi 2×, A -> 1/2×, maka P=2F/1/2A, P=4T, setlah gya diubah mka tgangan akhir menjadi 4T