1.

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2.
Mewakili Ketua bila berhalangan.
3.
Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua.
4.

Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
Komentar sudah dihapus
iyya

Jawabanmu

2014-05-06T18:48:03+07:00
Mewakili ketua saat berhalangan
2014-05-06T18:49:29+07:00
1.)Membantu ketua dalam mengurus organisasi.
2.)bertanggung jawab
3.)memnggantikan ketua saat berhalangan.
6 4 6
Komentar sudah dihapus
click yg ada terima kasihnya donk