Tolong uraikan akulturasi antara agama islam-hindu dengan kebudayaan indonesia!

1
akulturasi ?
iya
maksud nya ap akulturasi -_- ?
akulturasi itu proses percampuran antara unsur2 kebudayaan yg satu dg kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru.

Jawabanmu

2014-05-06T17:35:56+07:00
Akulturasi budaya hindu dgn bud. ind
1. wayang
wayang merupakan budaya asli indonesia. tapi cerita wayang pada ,masa hindu budha diambil dr cerita mahabarata dan ramayana
2. seni arsitektur
bangsa ind mengenal budaya asli untuk pemujaan roh nenek moyang. tempat pemujaan itu sendiri merupakan budaya asli, sementara tempat pemujaan berupa candi adalah budaya india
3. seni patung/arca
seni patung/arca ada yang bercorak hindu budha
dalam agama hindu dikenal dewa trimutri dgn peranan syiwa yg besar beserta durga
4. seni ukir/relief
terdapat pada dinding2 candi
5. tulisan
menggunakan huruf pallawa dan huruf pranagari
6 seni sastra
sbg induk pertama cerita di ind adalah ramayana dan mahabarata
kemudian sifat akomodatif bangsa ind memunculkan satrawan

akulturasi bud. islam dgn ind:
1.Masjid
sbg salah 1 peninggalan seni bangunan islam tidak sepenuhnya menganut gaya arsitektur islam, tapi mengalami akulturasi dgn bud. ind
2 makam
bangunan makam raja2 islam di ind juga menunjukkan hasil proses akulturasi
3 seni rupa
seni rupa pada masa ind islam mempunyai ciri khusus. ciri utama: nonfigural dan aksara arab
4 seni sastra
karya sastra yg berkembang pd masa ind islam diawali dgn berkembangnya sastra saduran di melayu dan jawa
5 tradisi berziarah ke makam leluhur
tradisi i i dipengaruhi oleh kebudayaan indlama yakni tradisi pemujaan roh nenek moyang