Jawabanmu

2014-05-06T15:47:25+07:00
PV = nRT
1 * V = 3.2 / 32 * 0.082 *300

v = 0.1 *0.082 * 300  Liter

selesai
2014-05-06T16:19:57+07:00
T = 27 + 273 = 300
Ar O = 16 ---> O2 = (2x16) = 32
n = 3,2/32
n = 0,1

PV = nRT
1 x V = 0,1 x 0,082 x 300
1 x v = 2,46
v = 2,46/1
v = 2,46 Liter


MrO2 = 16 x 2
MrO2 = 16 x 2 = 32 gr/mol. n = 3,2 gr / 32 gr/mol = 0,1 mol. V = 0,1 mol x 24,4 liter/mol = 2,44 liter