Misalkan diketahui fungsi fungsi f(x) dan g(x) masing masing mempunyai turunan f''(x) dan g'(x). jika diketahui pula f(0)=8, f'(0)= -3, g(0)= -4, dan g'(0)=-7 carilah nilai dari
a. (f + g)'(0)
b. (f - g)'(0)
c. (f.g)'(0)

1

Jawabanmu

2014-05-05T20:09:44+07:00
Klu ndak salah yg a. -10, b. 4 dan yg c. 21