Suatu larutan amonia(larutan A) mempunyai pH=11. larutan lain (larutan B) dibuat dengan mencampurkan 10 mL larutan A dengan 90 mL air. akhirnya larutan C dibuat dengan mengencerkan 10 mL larutan B hingga 100 mL. jika diketahui Kb NH3=1x10^ -5 tentukanlah pH larutan B dan C.. mohon dengan caranya.. makasih

1

Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-01-24T04:05:19+07:00
PH=14-pOH
11=14-pOH
pOH=14-11
pOH=3 ->  [OH-]=1x10^ -3

[OH-]=akar Kb.Cb
1x10^ -3 =akar 1x10^ -5.Cb
(1x10^ -3)^2= 1x10^ -5.Cb
1x10^ -6=1x10^ -5.Cb
Cb=!x10^6 -6 / 1x10^ -5
Cb= 1x10^ -1 M
Cb=0,1 M

Larutan B=larutan A 10mL + 90 mL air =100mL
V1.M1(Lar.A)=V2.M2(lar.B)
10x0,1=100xM2
M2=10x0,1/100
M2=0,01 M

pH lar.B
[OH-]= akar Kb.Cb 
       = akar 1x10^ -5 x 0,01
       = akar 1x10^-5 x 1x10^ -2
       = akar 1x10^ -7
       = 3,16 x 10^ -4
pOH=-log [OH-]
      =-log 3,16x10^ -4
      = 4-log 3,16
      =4-0,5
      =3,5
pH=14-pOH
    =14-3,5
    =10,5
   
Larutan C=Larutan B 10mL hingga 100 mL
V1.M1(lar.B)=V2.M2(lar.C)
10x0,01=100xM2
M2=10x0,01/100
M2=0,001 M

pH lar C=
[OH-]=akar Kb.Cb
        =akar 1x10^ -5 x0,001
        =akar 1x10^-5 x 1x10^ -3
        =akar 1x10^ -8
        = 1x10^-4
pOH=-log [OH-]
      =-log 1x10^ -4
      =4-log 1
      =4-0
      =4
pH=14-pOH
     =14-4
     =10
1 5 1