Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari diperlukan pekerja sebanyak 24
orang. Setelah dikerjakan 30 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Jika kemampuan
bekerja setiap orang sama dan agar pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal semula, maka
banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah...
A.8 orang


B. 6 orang


C. 4 orang


D. 2 orang

1
42/36 = x/24
36x=42×24
X=42×24/36
X=28
28-24=4 jadi, jawabannya C.4 orang

Jawabanmu

2014-05-05T18:46:02+07:00
Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari diperlukan pekerja sebanyak 24
orang. Setelah dikerjakan 30 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Jika kemampuan
bekerja setiap orang sama dan agar pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal semula, maka
banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah...
A.8 orang
B. 6 orang
C. 4 orang
D. 2 orang

jawab =
= 72 - (30+6)
= 72 - 36
= 36
B . O = 30 . 24 = 20
   S         36

24 - 20 = 4 orang
1 5 1