sebuah
termometer raksa dicelupkan pada es sedang melebur panjang kolom raksa
menunjukkan 10 mm dan bila dimasukkan dalam air sedang mendidih panjang kolom
raksa 130 mm. Bila suhu benda 45 derjd C ini berarti panjang kolom raksa yang
sesuai dengan keadaan ini ..... dalam mm

a. 34

b. 44

c. 54

d. 64

e. 74

1

Jawabanmu

2014-05-05T18:35:25+07:00
Misal panjang = a
(a-10) / (130-10) = (45-0) / (100-0)
(a-10) /120 =45/100
a-10 =120 * 45 /100
a-10=54
a=64cm