Jawabanmu

2014-05-05T12:17:38+07:00
Diketahui : = 1,5β = 60o= 60o
Ditanyakan : a. = …?b. Dm = …?c. Dm = …? (dalam air)
Jawab :a. D = i1 + r2 β

caranya liat di gambar ya dek ..

contoh :
Sebuah prisma mempunyai sudut pembias 10o dan indeks biasnya 1,5. Tentukan berapa sudut deviasi minimum pada prisma tersebut!

Penyelesaian :
Dm = (n – 1) β= (1,5 – 1) 10o= 0,5 x 10o = 5o
Jadi, sudut deviasi minimum pada prisma sebesar 5o.

Soal :
1.Suatu berkas cahaya datang dari air menuju kaca dengan sudut datang 30 drjt. hitung sudut biasnya bila indeks bias air 4/3 dan indeks bias kaca 3/2 

Jwb :
1][ 
sinar dari air menuju kaca 

....sin i / sin r = nk / na 
sin 30º / sin r = 3/2 / 4/3 
.....1/2./.sin r = 9/8 
.............sin r = 8/9 × 1/2 = 4/0 
..................r = 26,39º 
Sudut bias r = 26,39º 

7 3 7