Jawabanmu

2014-05-05T05:24:33+07:00
KSP=[Ca^2+][OH^-]^2 5x10^-6=[25.10^-3][OH^-]^2 [OH^-]=√(5.10^-6/25.10^-3) =1,4.10^-2 pOH=-log[OH^-] =-log[1,4.10^-2] = 2- log1,4 pH=12+log1,4