Kalimat cangkriman yang berupa tembang pucung beserta batangannya !

1
pake bhasa jawa.
kalo aku rangkum di buku kaya gini
Cangkriman
Cangkriman yaiku unen unen utawa tetembung kang kudu dibatang itawa di bedhek maksude. Cangkriman uga di arani badhekan utawa batangan. Cangkriman kaperang dadi papat, yaiku :
a). Awujud tembung wancahan (cekakan), tuladha (contoh)

Pak beletos : Tapak kebo lelene satus
Pak bomba, pak lawa, pak piyut = tapak kebo amba, tapa ula dawa, tapak sapi ciyut
Pindhang kileng : sapi nang kandhang, kaki mentheleng
Bot ginawa entheng, theng ginawa abot : klobot ginawa entheng, gen
thanks..

Jawabanmu

2014-05-05T17:55:24+07:00
Cangkriman
Cangkriman yaiku unen unen utawa tetembung kang kudu dibatang itawa di bedhek maksude. Cangkriman uga di arani badhekan utawa batangan. Cangkriman kaperang dadi papat, yaiku :

a). Awujud tembung wancahan (cekakan), tuladha (contoh)

Pak beletos : Tapak kebo lelene satus
Pak bomba, pak lawa, pak piyut = tapak kebo amba, tapa ula dawa, tapak sapi ciyut
Pindhang kileng : sapi nang kandhang, kaki mentheleng
Bot ginawa entheng, theng ginawa abot : klobot ginawa entheng, gen
2 3 2