Jawabanmu

2014-05-04T18:00:32+07:00
L (a+b).t /2
a + b = 2L/ t
a + 14 = 2.255/15
a+14=34
a = 34-14
a = 20 cm
Komentar sudah dihapus
Komentar sudah dihapus
2014-05-04T18:00:40+07:00
L=1/2(a+b)t
255=(a+14)15
255x2=(a+14)15
510=15a+210
510-210=15a
300=15a
a=20

Komentar sudah dihapus
Komentar sudah dihapus
dikali
iy u r wlcm