Kerajaan Waigeo[1]
Kerajaan Misool/Lilinta (marga Dekamboe)[2]
Kerajaan Salawati (marga Arfan)[3]
Kerajaan Sailolof/Waigama (marga Tafalas)[4]
Kerajaan Fatagar/(marga Uswanas)
Kerajaan Rumbati (marga Bauw)
Kerajaan Atiati (marga Kerewaindżai)
Kerajaan Sekar (marga Rumgesan)[5]
Kerajaan Patipi[6]
Kerajaan Arguni
Kerajaan Wertuar (marga Heremba)
Kerajaan Kowiai/kerajaan Namatota
Kerajaan Aiduma
Kerajaan Kaimana

Jawabanmu

2014-05-04T12:01:52+07:00
1. kerajaan waigeo
2. kerajaan misool 
3. kerajaan salawati
4. kerajaan sailolof
5. kerajaan fatagar
6. kerajaan rumbati 
7. kerajaan kowiai
8. kerajaan aduima
9. kerajaan kaimana

semoga bermanfaat

2014-05-04T12:06:54+07:00
Kerajaan waigeo,kerajaan salawati,kerajaan aduima,kerajaan kaimana.

 Sory yea ,, cuma tau sgitu.................