Diketahui rumus fungsi f(x) = ax + b . jika f(2) = -2 dan f(-3) = 13 . maka nilai f(4) adlh ?

2
f(x)= ax+b. f(2)= a(2)+b= -2
f(2)= -2. = 2a+b= -2
f(-3)= 13. f(-3)= a(-3)+b= 13
f(4)= ?.
f(x)= ax+b. f(2)= a(2)+b= -2
f(2)= -2. = 2a+b= -2
f(-3)= 13. f(-3)= a(-3)+b= 13
f(4)= ?.

Jawabanmu

2014-05-04T08:42:39+07:00
A(2)+b=-2
2a+b=-2
a(-3)+b=13
-3a+b=13
pkai metode eliminasi dan substitusi jadi didapat
a= -3
b=4
nilai f(4) = ax+b
-3(4)+4
-12+4=-8
2014-05-04T08:55:27+07:00
F(x)=ax+c
f(2)= -2  <=> a(2)+c= -2
                   2a+c= -2 ....... (1)
f(-3)= 13 <=> a(-3)+c= 13
                   -3a+c= 13 ......(2)

(1) dan (2) di eliminasi
2a+c= -2 
-3a+c= 13
     5a= -15
       a= -15 : 5 = -3
 
 subtitusi:
2a+c= -2
2(-3)+c= -2
-6+c= -2
     c= -2 - (-6)
     c= 4

f(4) adalah...
f(4)= ax+c=
       -3(4)+4= -12+4= -8