Jawabanmu

2014-05-03T16:33:02+07:00
Tinggi segitiga= akar32^2+24^2= akar1024+576= akar1600= 40cm

v=1/3 L.alas x tinggi= 1/3 (36x64) x 24= 1/3 2304 x 24= 18432 cm^3

LP= (L.segitigax2)+(L.segitigax2)+(Lsegiempat)= (1/2x36x40x2)+(1/2x64x40x2)+(36x64)= 1440+2560+2304= 6304cm^2

semoga mengerti :)