Pilihaning tembung-tembung nalika ngrakit ukara ana ing prakaryan nggawe ukara kudu adhedhasar .....

a. Tembung-tembung kang mentes, gampang dimangerteni dening para pemaos, basa krama apa basa ngoko kang dienggo ning aja basa dhialek kang mung dimangerteni dening si pengarang thok.
b. Nemtokake gagasan pokok karangan kanthi tema karangan kang narik kawigaten para pemaos.
c. Nemtokake karangan-karangan ( cengkoronganing karangan ) saben separagraf kanthi nggolek "gagasan pokok utawa pikiran utama" saben separagraf.
d. " Judhul" utawa irah-irahan kang trep sawise karangan dadi, supaya jumbuh karo isining karangan.

1
waduh..........ribet banget
Ya, jawabannya apa ?
bentar
ya

Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-05-02T19:17:59+07:00
Yang A  kak......................jadikan yg terbaik yach..