Dik :
Bahan kalorimeter : Aluminium
Massa kalorimeter : 48,8 gr
Massa tembaga : 20 gr
Massa air : 39 gr
Kalor jenis air : 4.200 J/Kg^C
Kalor jenis aluminium : 900 J/Kg^C
Suhu awal air : 30^C
Suhu awal aluminium : 30^C
suhu awal tembaga : 38^C
suhu campuran : 32^C
Dit : Kalor jenis tembaga???

1

Jawabanmu

2014-05-02T18:47:50+07:00
Kalor jenis: besi 448 J/kg°C, aluminium 900 J/kg°C dan tembaga 387 J/kg°C <--

besi = 0,11 kal/g°
alumunium = 0,21 kal/g
°
tembaga = 0,09 kal/g
°c <--