PILIHAN GANDA!
1. U₈ dari barisan 2, 6, 18, ... adalah ...
a. 4374 c. 4376 e. 4378
b. 4375 d. 4377
2. Rumus suku ke-n barisan geometri 1, 2, 4, 8, ..., 512 adalah ...
a. r⁸ c. 2r⁸ e. r¹⁰
b. r⁹ d. 2r⁹
4. Jumlah 5 suku deret geometri 1 - 2 + 4 - 8, ... adalah ...
a. -11 c. 11 e. 33
b. -12 d. 12
5. Rumus ke-n dari barisan geometri 8, 4, 2, ... adalah ...
a. 2n⁺¹ c. 2³⁻n e. 2n⁺³
b. 2³n d. 2³⁺n
6. Jumlah 12 suku dari deret geometri 1 + 2 + 4 + 8 + ... adalah ...
a. 4.096 c. 4.094 e. 4.032
b. 4.095 d. 4.093
9. Jumlah 9 suku pertama suatu deret geometri 2 + 4 + 8 + ... adalah ...
a. 1.020 c.1.022 e. 1.024
b. 1.021 d. 1.023

JAWABANNYA YG BENER YA PLIS BGT

1

Jawabanmu

2014-05-02T15:34:21+07:00
1. A
2. A
4. C
5. ?  harusnya Un = 2^(4-n)
6. B
9. C