1. 4 sin 225° + 2 cis 135° + tan 325°=
a. akar 2 -2
b. 2- akar 2
c. 2-3 akar 2
d.akar 2 +1
e. 2 akar 2 +1
2. jika cos a= 2/3 akar 3, a sudut lancip maka nilai tan a=
3. jika sin 35°=p maka sin 144°=
4. titik B (8,300°) dapat juga dinyatakan=
5. koordinator kutub dari (3,-3) adalah=
6. diketahui segitiga ABC, panjang AC=7, panjang BC=5, sudut ACB=120°. maka panjang AB adalah=
7. diketahui segitiga PQR, sudut Q=135°, panjang PR=5, maka panjang QR adalah=
8.HP 2 cos^ x - 3 cos x +1=0 untuk 0
Mohon Bantuannya ya :) *DENGAN CARA* terimakasih :)

1

Jawabanmu

2014-05-01T19:00:55+07:00
Kalau menurut saya
6. sin 120 = AB/AC
     -  \frac{ \sqrt{x3} }{2} = AB/7
      7 akar 3 = -2AB
AB = - 7/2 akar 3

8. Misalkan cosx = a
maka, 2a^ - 3a +1 = 0
(2a-1) (a-1) =0
a = 1/2 v 1
Jika a = 1/2 maka,
cosx = 1/2
x = 60 dan 300 atau x= pi/3 dan 5/3 pi

Jika a = 1 maka, cosx = 1
x = 0 dan 360 atau x = 0 dan 2 pi.

HP : { 0.60.300.360} atau { 0, pi/3, 5/3 pi, 2pi}

Menurut saya begitu.. Maaf kalau salah