Jawabanmu

2014-05-01T13:54:53+07:00
Pak Sam     : “Kula badhe teng sabin, Pak Jaya badhe tindak pundi’e kok kesusu?
Pak Jaya     : “Kula badhe tindhak ing tokonipun Pak Ficking badhe tumbas pil superman.”
Pak Sam     : “O...nggih mangga, kulo rumiyin nggih”
Pak Jaya     : “Mangga”
    Sabare Pak Sam ngomong-omongan kaliyan Pak Jaya, Pak Sam nglajengaken perjalanan ten sabin. Pak Sam sampun tekan anaing sabinipun langsung ngelebi toya. Darma anakipun Pak Sam mara lan badhe ngewangi bapakne.
Darma          : ”Pak badhe diewangi mboten?”
Pak Sam     : “Rasah le, kowe ngewangi ndonga wae!”
Darma         : “O.., nggih”
2014-05-01T21:39:28+07:00