Asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas merupakan
asas….


a. Desentralisasi

b. Dekonsentrasi

c. Sentralisasi

d. TugasPembantuan2

Jawabanmu

2014-04-30T10:22:10+07:00
2014-04-30T16:42:46+07:00