28.
Asas
yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan
kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas merupakan asas….a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi

c. Sentralisasi


d. TugasPembantuan,

Silahkan dipilih !!! tolong yaaa

2

Jawabanmu

2014-04-30T11:50:26+07:00
2014-04-30T12:12:05+07:00
Asas Dekonsentrasi (B)
Semoga membantu