Barisan aritmatika u5=17 dan u10=32 . suku ke 20 berapa? saya sudah hitung jawaban 62. betul atau salah?
tentukan nilai p agar barisan berikut membentuk barisan aritmatika.
(2p-1), (p+3), (3p+1) . caranya bagaimana?

1

Jawabanmu

2014-04-30T05:17:36+07:00
1. betul hasilnya 62
2. p+3 = 2p-1+b
     b = p-2p+4
     b = -p+4

3p+1 = 2p-1 + 2(-p+4)
3p+1 = 2p-1-2p+8
3p+1 = 7
3p = 6
p = 2