Suatu gedung pertunjukan mempunyai beberapa baris kursi setelah baris pertama , setiap baris mempunyai kursi 4 lebih banyak daripada baris sebelumnya.perbandingan banyak kursi pada baris ke 4 dan ke 10 adalah 2 : 5. baris terakhir mempunyai 72 kursi. banyakkursi yang ada di dala gedung tersebut adalah

1

Jawabanmu