Di ketahui belah ketupat PQRS, dengan sudut PQR = 108° dan sudut QPR = (7x + 1)°. Nilai x =....
A. 4°
B. 5°
C. 6°
D. 7°

1
sudut POQ siku-siku = 90 , jumlah sudut dalam segitiga = 180 , sudut POQ + sdt PQO + sdt OPR = 180, 90 + 54 + (7x + 1) = 180 , 7x = 35, x = 5
terima kasih ya, kak
sama-sama
Jawabannya 5 ya?
y.. :), tapi di koreksi lagi... :D

Jawabanmu

2014-04-29T21:54:09+07:00
Jumlah setiap sudut belah ketupat = 360 108 x 2 = 216 360 - 216 = 144 : 2 = 72 jadi, sudut SPQ & SRQ = 72 ditanya = QPR ( setengah dari SPQ ) SPQ = 72 : 2 = 36 7x + 1 = 36 7x = 36 - 1 7x = 35 x = 5 jadi, jawabannya B. 5 derajat