1. gawea ukara pitakon kang wangsulane
a. bapak nyebar ulem
b. ibu mengeti tanggap warsa kang kaping 40

2. coba wenehana tegese:
a. yuswa:
b. manah:
c. puspa:

3. aranana paraga kang ana ing cerita "Jaka Kendhil"!

4. aranana 4 wae perangane layang!

1

Jawabanmu

2014-04-30T17:18:21+07:00
No.1
a. Bapak nembe nopo?
b. Ibu ting pundi?
maaf cuma itu yang kubisa..
1 2 1