Ciri-ciri Dongeng:• Alur sederhana• Singkat• Tokoh tidak diurai secara rinci• Penceritaan lisan• Pesan dan Tema ditulis dalam cerita• Pendahuluan singkat dan langsungStruktur Dongeng
makasih

Jawabanmu

2014-04-29T14:26:51+07:00
                                           CIRI-CIRI DONGENG
1. Caritana pondok, lanjeuran carita dina dongéng biasana basajan jeung pondok. Ari nu jadi alesanana nya éta carita dongéng osok didongéngkeun ka barudak, nu tangtuna waé kamampuh nangkep basa jeung caritana kawatesanan.
2. Aya bagian anu pamohalan
3. Asup kana wangun lancaran jeung ugeran.
4. Anonim atawa teu kapaluruh saha nu ngarangna.
5. Mibanda fungsi jeung kagungan salaku alat pikeun atikan, hiburan, protés sosial, atawa kahayang nu di sidem. Sanajan dongéng ditepkeuna sacara malibir tapi miboga atikan anu utama ngeunaan kaluhungan budi jeung pieunteungeun
6. Sipatna pralogis, nya éta mibanda logika anu béda jeung logika umum.
7. Sipatna tradisional, nya éta sumebarna turun-tumurun.
8. Pola ngadongéng sok angger, sanajan
17 3 17
jadikan jawaban terbaik donk
ak gk ngerti kok pakek bahasa jawa sih
2014-04-29T15:04:54+07:00
Ciri-ciri Dongeng:
• Alur sederhana
• Singkat
• Tokoh tidak diurai secara rinci
• Penceritaan lisan
• Pesan dan Tema ditulis dalam cerita
• Pendahuluan singkat dan langsung

semoga membantu
jadikan jawaban yg terbaik ya...plis

21 3 21