Jawabanmu

2014-04-28T21:18:56+07:00
LIM   V X+H - VX  .  V X+H + VX   (KALIKAN SEKAWANNYA)
H->0        H
LIM             X+H-X      
H->0       H(V X+H + VX)
LIM              H     
H->0       H(V X+H + VX)
LIM             1            =          1              =     1   
H->0    (V X+H + VX)       (V X+0 + VX)         2VX
KETERANGAN V DIBACA AKAR