Jawabanmu

2014-05-27T15:18:41+07:00
Beberapa faktor penghambat untuk terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara  : 1. Rasa malu berbangsa dan bernegara Indonesia
2. Ketidak tahuan akan nilai-nilai positif/kekayaan Negara Indonesia
3. Merosotnya tingkat keamanan Negara Indonesia
4. Ketidak percayaan kepada pemerintahan
5. Ketiadaan kesahajaan para pemimpin
6. Ketidak tegasan hukum yang berlaku
7. Rasa ingin menonjolkan golongan masing-masing
8. Merosotnya nilai toleransi dan saling menghargai.
$
14 3 14