1. sebuahpersegi panjang kelilingnya 80 cm. jika panjang dan lebar berbanding 5 : 4, maka panjangnya adalah..

2. panjang diagonal diagonal sebuah belah ketupat berbanding 4 : 3 . jika luas belah ketupat tersebut 600 cm², maka kelilingnya adalah..

3. jika pada belah ketupat PQRS dik, sudut P=120 dan sudut R=(2x + 18), maka nilai x =

2

Jawabanmu

2014-04-28T18:08:38+07:00
K = 80 cm
prbandingan p dan l = 5:4

k prbandingan  = p x l
     5x4 = 20 cm
jadi pnjangnya 20 lebarnya 4
2014-04-28T18:20:28+07:00
1. Kll = 2( p+ l )
    Kll = 2(5x + 4x)
    80 = 2(9x)
    80 = 18x
   80/18 = x
   4,4 = x
 --> jadi, panjang = 5x ⇒ 5(4,4) ⇒ 22 cm dan lebar = 4x ⇒ 4(4,4) ⇒ 17,6 cm

2. L = 1/2(d₁ x d₂)
   600 = 1/2(4x x 3x)
   600 = 1/2(12x²)
   600 = 6x²
   600/6 = x²
   100 = x²
   10xm = x
  --> jadi, panjang d₁ = 4x ⇒ 4(10) ⇒ 40cm dan d₂ = 3x ⇒ 3(10) ⇒ 30cm

nomer 3 nyusul yaa