Jawabanmu

2014-04-28T20:24:35+07:00
Dhisiplin

riki :pak , kula badhe nyuwun pirsa bab ingkang magepokan kaliyan bapak.
bapak : apa sing arep kokaturake?
riki : kula kepengin saged kados bapak dados tiyang ingkang sukses.
bapak : jan-jane ora angel dadi wong sukses.Modale mung siji yaiku dhisiplin.
riki : dhisiplin ing babagan menapa mawon pak?
bapak : ing sakabehe bab. umpamane: dhisiplin wektu,jam pira kudu tangi,sekolah.lsp.
riki :kados pundi, caranipun  mbagiwekdal?
bapak : carane ,kowe jadwal dhewe miturut kabutuhanmu.
riki : ooo inggih pak,nyuwuntambahing pangestu.
3 4 3