Di sebuah rumah terdapat 5 lampu 25 watt menyala 14 jam per hari, sebuah kulkas 200 watt menyala 24 jam per hari, dan pompa air 125 watt menyala 8 jam perhari. Berapa besar energi listrik yang digunakan selama satu bulan (30hari)?

1

Jawabanmu

2014-04-28T17:07:09+07:00
Diketahui :
P lampu = 5 x 25 = 125 Watt = 14 jam x 30 = 420 jam
P kulkas = 200 Watt = 24 jam x 30 = 720 jam
P pompa air = 125 Watt = 8 jam x 30 = 240 jam

Ditanya : W(energi) listrik yang digunakan selama 1 bulan...?

Jawab :
W listrik = P listrik x T 
Energi (lampu)
             = (125 Watt)(420 jam)
             = 52.500 Watt jam
             = 52,5 kilo Watt jam

W kulkas = (200 Watt)(720 jam)
               = 144.000 Watt jam
               = 144 kilo Watt jam

W pompa air = (125 Watt)(240 jam)
                   = 30.000 Watt jam = 30 kilo Watt jam

Energi listrik total  = 52,5 KwJ+ 144 KwJ + 30 KwJ
                           = 226,5 kilo Watt Jam
                           = 226,5 kWh.