Troli yang massanya 2 kg didorong oleh tiga gaya,F1=6 N ke kanan dan F2=4 N ke kiri dan F3.
Jika troli bergerak searah F2 dengan percepatan 1,5 m/s²,komponen gaya F3 adalah....
A.5 N searah F1
B.5 N searah F2
C.3 N searah F1
D.3 N searah F2


(tlong di buat caranya?

1

Jawabanmu

2014-04-28T05:40:04+07:00
F1+F2 =
6 N + (-4) N =
6 N - 4 N = 2 N

F3 = 2 kg x 1,5  m/s^{2}
F3 = 3 N ke kanan

C. 3 N searah F1