Jawabanmu

2014-04-28T14:13:24+07:00
1+1=2 (genap)
1+2=3 (ganjil)
1+3=4 (genap)
1+4=5 (ganjil)
1+5=6 (genap)
1+6=7 (ganjil)

2+2=4 (genap)
2+3=5 (ganjil)
2+4=6 (genap)
2+5=7 (ganjil)
2+6=8 (genap)

3+3=6 (genap)
3+4=7 (ganjil)
3+5=8 (genap)
3+6=9 (ganjil)

4+4=8 (genap)
4+5=9 (ganjil)
4+6=10 (ganap)

5+5=10 (genap)
5+6=11 (ganjil)

6+6=12 (genap)

jadi jawabanya:  \frac{12}{21} =  \frac{4}{7}