1. sifat masyarakat pesisir yang terbuka menimbulkan konsekuen memiliki...
a. budaya yang homogen
b. keahlian menangkap ikan
c. tradisi dan adat yang beragam
d. kemampuan berlayar dan navigasi

2. peralatan fungsi
1) neraka perunggu: alat barter dan mas kawin pernikahan
2)moko :perlengkapan upacara dan adat istiadat
3)bejana perunggu :penyimpan abu orang meninggal
4)kapak corong :pemotong kayu
pasangan yang tepat antara peralatan dan fungsinya di tunjukkan oleh nomor....
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 2 dan 4
d. 3 dan 4

3. tujuan para pedagang belanda membentuk VOC adalah...
a. mencegah persaingan antar pedagang belanda
b. meningkatkan hubungan dengan kongsi dagang portugis
c. menghadapi perlawanan bangsa portugis
d. merebut monopoli perdagangan spanyol

2

Jawabanmu

2014-04-27T16:19:47+07:00
C

d

d

menurut saya yaa kawan .................
2014-04-27T16:20:54+07:00