Jawabanmu

2014-04-27T11:08:14+07:00
Erosi adalah peristiwa pengikisan tanah oleh angin, air atau es. Erosi dapat terjadi karena sebabalami atau disebabkan oleh aktivitasmanusia. Penyebab alami erosi antara lain adalahkarakteristik hujan,kemiringan lereng, tanaman penutup dan kemampuan tanahuntuk menyerap dan melepas air ke dalam lapisan tanah dangkal. Erosi yang disebabkan oleh aktivitas manusia umumnyadisebabkan oleh adanya penggundulan hutan, kegiatanpertambangan, perkebunan dan perladangan.Dampak dari erosi adalahmenipisnya lapisan permukaan tanahbagian atas, yang akan menyebabkan menurunnnya kemampuanlahan (degradasi lahan).Akibat lain dari erosi adalahmenurunnyakemampuan tanah untuk meresapkan air (infiltrasi).Penurunankemampuan lahan meresapkan air ke dalam lapisan tanah akanmeningkatkan limpasan air permukaan yang akan mengakibatkan banjirdi sungai. Selain itu butiran tanah yang terangkut oleh aliran permukaanpada akhirnya akan mengendap di sungai (sedimentasi) yang selanjutnyaakibat tingginya sedimentasi akan mengakibatkan pendangkalan sungaisehingga akan mempengaruhi kelancaran jalur pelayaran.


semoga membantu :) jadikan yang terbaik ya :)
3 3 3