Sebuah bejana A yang berhubungan dengan B di isi air . masing - masing ditutup dengan penghisap yang bergerak bebas tanpa gesekan . penampang A bergaris tengah 6 cm dan bejana B bergaris tengah 20 cm . masa penghisap di A = 2 kg dan di B = 10 kg. bila di A di beri beban 25 kg. maka beban yang harus diletakkan di B supaya setimbang adalah ..

2

Jawabanmu

2014-04-27T08:10:09+07:00
Aa = π. r2 = 3^2
Ab = π. r^2 = 10^2
Fa = 2.10 = 20+250 = 270 N
Fb = 10.10 = 100 + x = x

Fa : Aa = Fb : Ab
270 : 9 = x : 100
x = 3000 
x = 3000 - 100 = 2900
Beban di B = 290 kg
2014-04-27T09:16:24+07:00
dik :
Aa = π. r² = 3² = 9
Ab = π. r² = 10² = 100
Fa = 2.10 = 20+250 = 270 N

dit : Fb ?

jawab :
Fa : Aa = Fb : Ab
270 : 9 = x -100 : 100
30 = x
-100 : 100
x
-100 = 30x100
x
-100 = 3000 
x
-100 = 3000 - 100
x
= 2900

Beban B = 290 kg