Bikinin geguritan dalam bahasa jawa ya..
dalam kalimat ini
Kartini miyos ing Jepara ing tanggal 21 April 1879.
Panjenenangipun putri satunggaling priyantun Jawi, Bupati Jepara, Radèn
Mas Sosroningrat saking garwa ampil anami Ngasirah. Ngasirah punika
larénipun Modirono utawi Ki Modirono. Miturut Pramoedya Ananta Toer,
Modirono punika satunggiling mandhor pabrik gendhis ing Mayong, Jepara.[1] Sasanèsipun Kartini, Ngasirah ugi peputra Drs. R.M.P. Sosrokartono (1877-1951), kangmas Kartini ingkang misuwur dados satunggiling ahli basa weton Universitas Leiden. Lajeng kaliyan garwa padminipun, R.M. Sosroningrat pinaringan putra 8 malih.

Nami "Kartini" serta "Kartono" punika dipun-pendhet saking tembung
"karta" utawi "karti" ingkang tegesipun "saé", "trepti" utawi "mukti".
Tembung puniki asalipun saking basa Sangskreta kṛta ingkang tegesipun "suci" utawi "dinamel".

Senadyan satunggaling tiyang wadon, tiyang sepuh Kartini marengaken
piyambakipun mlebet sekolah, satunggaling sekolah Walandi. Miturut
Kartini piyambak punika satunggal-tunggalipun sekolah ing Jepara.[2] Ngantos yuswa 12 taun, Kartini saged sekolah. Wonten mriki piyambakipun sinau basa Walandi. Ananging rikala sampun yuswa 12 taun, piyambakipun kedah manggèn wonten ing griya amargi sampun piningit.

Amargi Kartini gadhah kasagedan basa Walanda,
lajeng wonten griya piyambakipun miwiti sinau piyambak saha nyerat
kaliyan réncangipun ingkang saking Walandi. Salah satunggiling inggih
punika Rosa Abendanon ingkang kathah ndukung piyambakipun.

Lajeng Kartini dipundhawuhi krama kaliyan bupati Rembang, ingkang sampun kagungan garwa tiga.[3].
Kanggé Kartini bab punika arupi satunggiling panisthan ingkang
dipunadhepi kanthi tabah. Nyatanipun ingkang garwa mboten patos awon
dhumateng Kartini, lan Kartini dipunparingi kabébasan rélatif. Ingkang
garwa mangertos punapa ingkang dados gegayuhanipun Kartini, lan Kartini
dipunparingi kabébasan lan dipun paringi dhukungan kanggé ngadegaken sekolah wanita ing sisih wétan gapura kompleks kantor Kabupatèn Rembang, ing satunggiling bangunan ingkang dinten punika dipunginakaken minangka Gedhung Pramuka.Putra kapisan lan ugi ingkang pungkasan lair ing tanggal 13 September 1904,
lan sawetawis dinten sasampunipun, Kartini séda ing yuswa 25 taun.
Amargi kagigihanipun Kartini, saged dipunadegaken satunggiling Sekolah
Wanita déning Yayasan Kartini ing Semarang, wonten ing taun 1912, lan salajengipun wonten ing Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon lan kitha sanèsipun. Nami sekolah kasebat inggih punika "Sekolah Kartini". Yayasan Kartini punika dipunadegaken déning kulawarga Van Deventer, satunggiling tokoh Pulitik Etis.

Présidhèn Soekarno ngedalaken Kaputusan Presidhèn Republik Indonesia No.108 Taun 1964, tanggal 2 Mei 1964, ingkang netepaken Kartini minangka Pahlawan Kamardikan Nasional sakantenan netepaken dinten klairan Kartini, tanggal 21 April, supados dipunpèngeti saben taun minangka dinten riyaya ingkang salajengipun dipunwastani pahargyan Dinten Kartini.
Serat-serat
Gambar Kartini kaliyan garwanipun R.M. Djojohadiningrat.Komplèks pasaréyan R.A. KartiniPasaréyan R.A. Kartini ing BuluSasampunipun Kartini séda, Mr. J.H. Abendanon
ngempalaken lan ndamel buku saking kempalan serat-serat ingkang naté
dipunkintunaken déning R.A Kartini dhumateng para réncangipun ing Eropah. Abendanon wekdal punika mengku jabatan minangka Menteri Kabudayan, Agama, lan Karajinan Hindhia-Walandi. Buku punika lajeng dipun paringi sesirah Door Duisternis tot Licht ingkang tegesipun Rampung peteng, sumilak padhang. Buku kempalan serat Kartini punika dipunterbitaken ing taun 1911.
Buku punika dipuncithak kaping gangsal, lan ing cithakan ingkang
pungkasan wonten tambahan serat Kartini. Ing salebeting basa Inggris,
serat-serat Kartini ugi naté dipunterjemahaken déning Agnes L. Symmers.

Terbitipun serat-serat Kartini, satunggiling pawèstri pribumi, sanget
narik kawigatosan masarakat Walanda, lan pamikiran-pamikiran Kartini
wiwit ngéwahi pandhangan masarakat Walanda dhumateng pawèstri pribumi
ing Jawi. Pamikiran-pamikiran Kartini ingkang kasokaken ing
serat-seratipun ugi dados inspirasi kanggé tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonésia.[4]


1

Jawabanmu

2014-04-26T19:02:49+07:00
Dalam, Kalimat Suami
Kartini Jepara Miyos ing ing tanggal 21 April 1879 .
Panjenenangipun putri satunggaling priyantun Jawi , Bupati Jepara , Raden
Mas Sosroningrat saking garwa ampil Anami Ngasirah . Ngasirah punika
larénipun Modirono utawi Ki Modirono . Miturut Pramoedya Ananta Toer ,
Modirono punika satunggiling mandhor Pabrik Gendhis ing Mayong , Jepara [ 1 ] Sasanèsipun Kartini . , Ngasirah ugi peputra Drs . R.M.P. Sosrokartono (1877-1951) , Kangmas Kartini ingkang dados misuwur satunggiling Ahli basa weton Universitas Leiden . Lajeng kaliyan garwa padminipun , R.M. Sosroningrat pinaringan putra 8 Malih .
Nami " Kartini " Serta " Kartono " punika dipun - pendhet saking Tembung
" karta " utawi " karti " ingkang tegesipun " sae " , " trepti " utawi " mukti " .
Tembung puniki asalipun saking basa Sangskreta kṛta ingkang tegesipun " suci " utawi " dinamel " .
Senadyan satunggaling tiyang wadon , tiyang sepuh Kartini marengaken
piyambakipun mlebet Sekolah , satunggaling Sekolah Walandi . Miturut
Kartini piyambak punika Satunggal - tunggalipun Sekolah ing Jepara [ 2 ] Ngantos yuswa 12 taun . , Kartini saged Sekolah . Wonten mriki piyambakipun Sinau basa Walandi . Ananging Rikala Sampun yuswa 12 taun , piyambakipun kedah manggèn wonten ing griya amargi Sampun Piningit .
Amargi Kartini gadhah kasagedan basa Walanda ,
lajeng wonten griya piyambakipun miwiti Sinau piyambak saha nyerat
kaliyan réncangipun ingkang saking Walandi . Salah satunggiling inggih
punika Rosa Abendanon ingkang kathah ndukung piyambakipun .
Lajeng Kartini dipundhawuhi krama kaliyan bupati Rembang , ingkang Sampun Kagungan garwa Tiga . [ 3 ] .
Kanggé Kartini bab punika arupi satunggiling panisthan ingkang
dipunadhepi kanthi tabah . Nyatanipun ingkang mboten garwa patos aon
dhumateng Kartini , lan Kartini dipunparingi kabébasan Relatif . ingkang
garwa mangertos punapa ingkang dados gegayuhanipun Kartini , lan Kartini
dipunparingi kabébasan lan dipun paringi dhukungan kanggé ngadegaken Sekolah Wanita ing sisih Wetan gapura Kompleks Kendaraan bermotor Kabupaten Rembang , ing satunggiling Bangunan ingkang dinten punika dipunginakaken minangka Gedhung Pramuka .


Putra kapisan lan ugi ingkang Pungkasan sarang ing tanggal 13 September 1904 ,
lan sawetawis sasampunipun dinten , Kartini Seda ing yuswa 25 taun .
Amargi kagigihanipun Kartini , dipunadegaken saged satunggiling Sekolah
Wanita Dening Yayasan Kartini ing Semarang , wonten ing taun 1912, lan salajengipun wonten ing Surabaya , Yogyakarta , Malang , Madiun , Cirebon lan kitha sanèsipun . Nami Sekolah kasebat inggih punika " Sekolah Kartini " . Yayasan Kartini punika dipunadegaken Dening kulawarga Van Deventer , satunggiling tokoh-tokoh Pulitik Etis .
Présidhèn Soekarno ngedalaken Kaputusan Presidhèn Republik Indonesia No.108 Taun 1964, tanggal 2 Mei 1964, ingkang netepaken Kartini minangka Pahlawan Nasional Kamardikan sakantenan netepaken dinten klairan Kartini , tanggal 21 April , supados dipunpèngeti Saben taun minangka dinten riyaya ingkang salajengipun dipunwastani pahargyan Dinten Kartini .
Serat - Serat
Gambar Kartini kaliyan garwanipun R.M. Djojohadiningrat .


Kompleks pasareyan R.A. Kartini


R.A. pasareyan Kartini ing Bulu


Sasampunipun Kartini Seda , Mr J.H. Abendanon
ngempalaken lan ndamel Buku saking kempalan Serat - Serat ingkang nate
dipunkintunaken Dening RA Kartini dhumateng para réncangipun ing Eropah . Abendanon wekdal punika mengku Jabatan minangka Menteri Kabudayan , Agama , lan Karajinan Hindhia - Walandi . Buku punika lajeng dipun paringi sesirah Pintu Duisternis tot Licht ingkang tegesipun Rampung peteng , sumilak padhang . Buku kempalan Serat Kartini punika dipunterbitaken ing taun 1911.
Buku punika dipuncithak Kaping gangsal , lan ingkang ing cithakan
Pungkasan wonten Atas Transaksi Serat Kartini . Ing salebeting basa Inggris ,
Serat - Serat Kartini ugi nate dipunterjemahaken Dening Agnes L. Symmers .
Terbitipun Serat - Serat Kartini , satunggiling Pawestri pribumi , sanget
narik kawigatosan masarakat Walanda , lan pamikiran - pamikiran Kartini
wiwit ngéwahi pandhangan masarakat Walanda dhumateng Pawestri pribumi
ing Jawi . Pamikiran - pamikiran Kartini ingkang kasokaken ing
Serat - seratipun ugi dados Inspirasi kanggé tokoh-tokoh - tokoh-tokoh Kebangkitan Indonesia pendidikan nasional . [ 4 ]


semoga membantu ^_^
itu ma sama aja!
emng nya di suruh ubah ke bahasa apa ?
IKU KAN GK GEGURITAN KAN?