Wasana cekap semanten atur kula ibu, mbok bilih wonten kirang langkunge atur, kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami. Wassalamu;alaikum wr.wb.
ingkang putri tiwi
Paragrap ing dhuwur iku kalebu perangane surat pribadi, disebut...surat

2

Jawabanmu

2014-04-25T19:26:21+07:00
2014-04-25T19:57:55+07:00