Tolong ringkas cerita wayang di bawah ini ya ^_^ !!!
Hanoman

Hanoman utawa Anoman iku purane Bathara Guru karo Dewi Anjani. Sesebutan liyane Bambang Senggana, Kapiwara (kethek), Ramadayapati (Tau dadi senapatine Prabu Rama), Bayutanaya (duwe daya angin. Yen mlayu banter kaya angin dan kumrubut suwarane).
Gedhe lelabuhane Hanoman. Nalika dadi Senapatine Prabu Rama bisa ngalahaken Rahwana Raja utawa Dasamuka sing tumindak angkara. Nganti jaman Pandhawa sing bisa ngalahke Rahwana mung Anoman. Tandange cukat trengginas, sekti mandraguna. Kasektene yen mlayu bantere kaya angin, kekuatane bisa ngangkat gunung. Dasamuka uga dibruki gunung. Amarga Dasamuka duwe aji Pancasona, mula ora bisa mati. Supaya ora bisa obah lan tangi, dibruki gunung dening Anoman.
Jaman Pancawati (kratone Prabu Rama) wis cures, Anoman suwita ing jaman Pandhawa. Dadi Resi ing Kendhalisada. Bebarengan karo Prabu Kresna dadi sesepuhe Pandhawa. Saben-saben ana panjalmane (roh) Dasamuka sing nganggu gawe, Anoman sing ngrampungi gawe.
Anoman dawa umure, nganti Pandhawa mati, Anoman durung mati. Banjur njaluk marang dewa, njaluk dalaning pati, amarga wes jeleh urip. Urip saka jaman Resi Gutama, jaman Prabu Rama, Jaman Pandhawa, nganti jaman Kedhiri. Anoman oleh wisiking dewa supaya suwita ing Jawastina dadi pamomonge para putra raja Jawastina cacahe telu ing Jawastina. Sawise para Putra Prabu Jawastina diwasa, Anoaman njaluk mati. Nanging ana penjaluke putra ratu telu mau. Gelem nyampurnakake uripe Anoman yen Anoman bisa ndhaupake putra raja cacahe telu karo putrine Prabu Jayabaya ing Kedhiri, uga telu cacahe. Kelakon Anoman nglamar lan ndhaupake putra Raja Jawastina. Banjur nagih janji, njaluk mati. Putra Raja Jawastina ora padha tegel. Anoman wes gedhe lelabuhane kok dikonmateni. Anoman banjur mejang (mulang), "Jejere satriyatama ora kena cidra ing janji. Paita kaya ngapa pindhane kaya bratawali, janji kudu di tetepi. Blenjani janji bakal ngasorake dhiri, lan ngilangi jiwa kasatriyane." Bubar mejang kaya mangkono sang putra Raja Jawastina menthang gendewa. Sinambi merem lan nyuwun pangapura mrang dewa, ngelaske panah. Panah ngenani dhadhane Anoman. Anoman mati. Yitmane (rohe), " He Putra-Putra Jawastina. Aku ngaturake panuwun, aku njaluk lilah lumebu ing kasuwargan jati."
Kanggo ngeling-ngeling jiwa pahlawan lan kasatriyane Anoman ing Kompleks Candhi Prambanan ana Taman Hanoman.

1

Jawabanmu

2014-04-24T12:53:05+07:00
   Hanoman    
Hanoman utawa Anoman iku putrane Bathara Guru karo Dewi Anjani. Sesebutan liyane Bambang Senggana, Kapiwara (kethek), Ramadayapati (Tau dadi senapatine Prabu Rama), Bayutanaya (duwe daya angin. Yen mlayu banter kaya angin dan kumrubut suwarane). Tandange cukat trengginas, sekti mandraguna. Kasektene yen mlayu bantere kaya angin, kekuatane bisa ngangkat gunung. Dasamuka uga dibruki gunung. Amarga Dasamuka duwe aji Pancasona, mula ora bisa mati.

Anoman dawa umure, nganti Pandhawa mati, Anoman durung mati. Banjur njaluk marang dewa, njaluk dalaning pati, amarga wes jeleh urip. Urip saka jaman Resi Gutama, jaman Prabu Rama, Jaman Pandhawa, nganti jaman Kedhiri. Anoman oleh wisiking dewa supaya suwita ing Jawastina dadi pamomonge para putra raja Jawastina cacahe telu ing Jawastina.Bubar mejang kaya mangkono sang putra Raja Jawastina menthang gendewa. Sinambi merem lan nyuwun pangapura mrang dewa, ngelaske panah. Panah ngenani dhadhane Anoman. Anoman mati.