1.Bapak Lunga menyang jombang numpak bus .
Ukara kasebut salinen nganggo ngoko alus

2 .Kowe nau di kongkon simbah ngeterake menyang dhokter .
Ukara kasebut salinen ing boso :
a. Krama lugu
b. Kama alus

3. Gaweo tuladha ukara agnya 1 wae
4 . Gaweo tuladha ukara sambawa ing tegese
a. saupama
b. senajan
c. muga-muga

5. Tulisen gae aksara jawa
a. mbedhil
b. ndugang
c. njarag
d. njenggong
e. daktutupi
f. koksemoni
g. ditulisake
h. di sajekake


2

Jawabanmu

2014-04-22T18:42:31+07:00
1.Bapak Lunga menyang jombang numpak bus . 
= bapak tindak menyang jombang nitih bus

2 .Kowe nau di kongkon simbah ngeterake menyang dhokter . 
Ukara kasebut salinen ing boso :
a. Krama lugu = Sampeyan wau dikengken simbah ngeteraken dhateng dhokter
b. Kama alus = Panjengenan kalawau dipunutus simbah ngeteraken dhateng dhokter
4 4 4
2014-04-22T18:43:55+07:00
1. bapak tindhak menyang jombak nitih sepur
2. a) koe mau diken simbah ngeterke menyang dokter
b) jenengan wau diken simbah ngeterke menyang dokter
2 3 2