Jawabanmu

2014-04-21T20:38:55+07:00
 \frac{C}{5}=  \frac{R}{4} =  \frac{F-32}{9}=  \frac{K-273}{5}

Ket: 
C = Celcius
R = Reamur
F = Fahreinheit
K = Kelvin