Jawabanmu

2016-11-11T06:38:24+07:00

Karangan eksposisi nyaeta tulisan atawa seratan anu kaasup “non-fiksi” (lain carita rekaan). Karangan eksposisi mangrupakeun karya tulis anu ditujukeun pikeun ngajentrekeun, nerangkeun, atawa nyadiakeun informasi anu sajentrena. Karangan eksposisi sakuduna ngagunakeun basa anu jentre, saayana, teu dikurangan atawa ditambahan, sarta ringkes.

 

Ciri karangan eksposisi di antarana:

- Ngajentrekeun kajadian nyata (fakta).

- Sipat tulisan netral, henteu umajak, nitah, atawa nyingsieunan.

- Kajadian nyata diterangkeun saayana, henteu ditambahan atawa dikurangan.

 

Conto karangan eksposisi nyaeta tulisan ngenaan karuksakan anu diakibatkeun tina kabiasaan ngaroko, mangpaat sarta bahaya Internet pikeun barudak ngora, kauntungan sarta karugian miara ucing atawa anjing, jeung sajabana.

1 5 1