Jawabanmu

2014-05-09T19:10:16+07:00
sesuk nang udhar 21 April 2014, kabeh masyarakat Indonesia merayakan dina Kartini. dadi Pahlawan wedok, sabecike awake dhewe ngenal sosok RA Kartini lan sejarah dina Kartini kesebut muncul.

Raden Adjeng Kartini yaiku salah siji tokoh pahlawan wedok Indonesia sing lair neng Jepara nang udhar 21 April 1879. Kartini utawa sing uga kerep dikenal karo R.A. Kartini ngrupakne sawong pelopor kebangkitan kaum wedok neng Indonesia, khususnya kaum pribumi.

Kartini lair saka keluarga sugih raya, ngrupakne putri saka priyayi Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat sing uga menjabat dadi sawong bupati neng Jepara nang masa kuwi. embok Kartini nduwe jeneng M.A. Ngasirah sing dudu ngrupakne bojo utama saka R.M Adipati Ario Sosroningrat. bapak Kartini nang awalnya tandhang gawe dadi sawong wedana neng Mayong sing (nang masa kuwi) isih kudu manuti undang – undang kolonial Walanda ngrupa anane aturan raben antara bupati karo priyayi.

R.A. Kartini yaiku anak kelima saka sewelas seduluran kandung lan tiri, uga ngrupakne anak wadon paling tuwa. mbah kakunge, Pangeran Ario Tjondronegoro IV menjabat dadi bupati nang umur sing enom, yaiku 25 taun. kakang Kartini, Sosrokartono ngrupakne sawong sing pinter jero sastra basa. Kartini cilik menuntut elmu neng ELS (Europese Lagere School), siji sekolah sing diawakake saka kolonial Walanda nang masa kuwi. dikene ikia R.A Kartini melajari basa Walanda. ning Kartini mung bersekolah nganti umur 12 taun, amarga nang masa kuwi, sawong wadon kudu tinggal diomah sakwise menginjak umur sing mbokmenawakne kanggo dipingit.

amarga kabisan Kartini jero basan Walanda, Kartini mbanjurke pelajarane diomah karo akeh maca layang prungu De Locomotief sing beredar bedinan neng Semarang nang masa kuwi. kajaba layang prungu, Kartini uga gemar maca majaa kebudayaan, kawruh, majaa wedok sing diterbitkan jero edisi Walanda. saka kegemarannya maca, Kartini anyak nyoba kanggo nulis. Ide tulisane seringkali dikirimake menyang ndheweke layang prungu kanggo kaemot, salah sijine menyang bedinan De Hollandsche Lelie. Kartini pun anyak nduweni sahabat pena. dheweke seringkali nulis layang marang sahabat layang-nglayange sing ana neng Walanda, kaya Rosa Abendanon sing akeh menehi dukungan lan mlebon marange.

Beberapa buku sing nduweni isi sing cukup ‘abot’ sing kawaca saka Kartini antara liya Max Havelaar, layang-layang demen karya Multatuli, De Stille Kraacht, Die Waffen, dll. Kartini uga gemar maca buku – buku sosial, politik, roman, wedok, lan pangaweruhan saka panulis – panulis kenal nang masa kuwi kaya, Louis Coperus, Van Eeden, Augusta de Witt, Goekoop de-Jong, Van Beek, Berta Von Suttner, dll.

saka kebiyasan maca lan ijol pikiran karo wedok – wedok kulon, Kartini anyak kegeret karo pola pikir wedok eropa nang wektu kuwi. mbandingna karo wedok pribumi nang wektu kuwi, strata wedok pribumi isih kalebu cendhek banget lan adoh dibandingna karo wedok eropa.

Hal iki sing nyurung R.A Kartini kanggo majokake status wedok pribumi. kepengenane ora samata mung majokake strata utawa derajat wedok nang masa kuwi, ning uga sing hubung karo masalah sosial. gatekane yaiku memperjuangkan hak wedok ben nduweni kebebasan, otonom uga payon hukum den samya jero masyarakat.

R.A Kartini rabi karo K.R.M Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, sawong bupati Rembang sing tau rabi 3x, nang udhar 12 November 1903 nang umur menyang-24. sarehdene cita – citanya, bojone menehi kebebasan marang Kartini kanggo nglakoni fokus lan tujuane semula.

sakwise kuwi, Kartini anyak merealisasikan impine kanggo majokake wedok karo ngawakake sekolah wedok sing manggon neng sisih wetan lawang kori kantor bupati Rembang (saiki dadi Gedung Pramuka).

R.A. Kartini bayen anak pisan lan paling akhire, RM Soesalit Djojoadhiningrat nang udhar 13 September 1904. Kartini mati beberapa dina banjur nang udhar 17 September 1904 nang umur sing enom banget, yaiku 25 taun lan dikebumikan neng desa wuluh, Kecamatan wuluh, Rembang.

Perjuangan Kartini ora mandheg nganti dikana, amarga Yayasan Sekolah Kartini anyak diawakake diakeh panggon, kaya neng Semarang nang taun 1912, dimeloni neng Surabaya, Cirebon, Yogyakarta, Madiun, Malang lan wilayah liyane sing kesebar neng Nusantara. ana dene tokoh sing melu ngewangi panangen sekolah Kartini kesebut yaiku sawong tokoh olitik etis Walanda sing nduwe jeneng Van Deventer.

dina Kartini & Sejarahnya (21 April)

dina Kartini ping pisan diresmikan dadi salah siji dina nasional saka Presiden pisan RI, Soekarno Hatta berdasarkan Kepres RI no.108, udhar 2 Mei 1964 mawa menetapkan R.A Kartini dadi salah siji pahlawan wedok neng Indonesia. dina Kartini ditetapkan nang udhar 21 April padha karo weton Kartini.

kegedhen jeneng Kartini lan cita-citanya dilestarekne dadi jeneng dalan sing dudu wae ana neng Indonesia, ning uga neng negara Walanda karo jeneng R.A Kartinistraat, kaya neng Ultretch, Venlo, Amsterdam Zuidoost, Bilmer (tinulis karo pepak jl. Raden Ajeng Kartini), Haarlem. jeneng Kartini uga didadekne dadi jeneng dalan neng Jakarta Puser.

1 5 1